POMOC RZECZOWA – ZBIÓRKA FUNDUSZY NA POMOC RZECZOWĄ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU NA SPRZĘT LECZNICZY I REHABILITACYJNY

Zarząd Fundacji w dniu 17 lipca 2018 r. zdecydował o rozpoczęciu dwumiesięcznej zbiórki środków dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu. Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.