Miło nam poinformować, że po tym jak 11 grudnia zeszłego roku nasza spółka zależna RSI AIFM sp. z o.o. (RSI AIFM) została wpisana do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) uzyskując tym samym uprawnienia do zarządzania aktywami, w dniu 24 lutego br. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowany został pierwszy alternatywny fundusz inwestycyjny „ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM sp. z o.o. s.k.a. (Globalna Multistrategia). RSI AIFM, jako komplementariusz, będzie odpowiadać za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu oraz ryzykiem.

Globalna Multistrategia jest funduszem globalnym wielu klas aktywów stosującym cztery strategie inwestycyjne (Long Only, Short Bias, Long-Short i Market Neutral). Realizacja polityki inwestycyjnej funduszu będzie odbywać się z użyciem funduszy ETF i kontraktów terminowych futures. Cel inwestycyjny funduszu to generowanie rocznej stopy zwrotu na poziomie LIBOR3M + 3 pkt % przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Szczegółowe informacje na temat Globalnej Multistrategii dostępne będą już wkrótce.

Dowiedz się więcej o RSI AIFM

– Po tym jak w grudniu 2020 roku został zarejestrowany w rejestrze ZASI podmiot zarządzający wraz z zarządzaną przez niego alternatywną spółką inwestycyjną (ASI), które po raz pierwszy w mojej pracy zawodowej pozwalają mi świadczyć usługi zarządzania aktywami powierzonymi nam przez inwestorów, brakującym elementem, który był potrzebny do operacyjnego rozpoczęcia działalności, była rejestracja ASI w KRS. Stało się to tydzień temu, umożliwiając nam rozpoczęcie działalności operacyjnej. Moim celem jest aby zarządzanie ASI odbywało się z zachowaniem zasady „nie podejmowania prób ponownego wynalezienia koła”, które można było w ostatnich latach zaobserwować w branży zarządzania aktywami w Polsce. Przyczyni się to do realizacji celów inwestycyjnych jakie zadeklarowaliśmy naszym inwestorom – podkreśla pomysłodawca RSI AIFM, Radosław Piotrowski.