Podsumowanie lutego 2022 Funduszu Multistrategia

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca lutego dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Luty był miesiącem, w którym fundusz zanotował ujemną stopę zwrotu na poziomie –0,61%, co było wynikiem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób czyli z dnia 24 lutego i rosyjskiej agresji na Ukrainie. W naszym podejściu inwestycyjnym, nie staramy się prognozować czy to wydarzeń czy to efektów wydarzeń […]

POMOC RZECZOWA – ZAKUP PRZEDMIOTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU 
I PRZEKAZANIE SPRZĘTU LECZNICZEGO ORAZ REHABILITACYJNEGO.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5.07.2018 r., odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu (DPS nr 1), przekazaliśmy sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny dla mieszkańców DPS nr 1. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych Fundacji. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z tego wydarzenia, w którym z ramienia Fundacji uczestniczyła nasza członek […]

CYKL WYKŁADÓW W ZAKRESIE PODSTAW EKONOMII DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I LICEÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Cykl wykładów rozpocznie się w lutym 2019 roku w liceach na terenie Warszawy. Zakończenie wykładów planowane jest na kwiecień / maj 2019 roku. Zakres tematyczny wykładów: 1. Ogólne zasady funkcjonowania gospodarki i podstawy ekonomii. 2. Jak przełożyć prawa zachodzące w gospodarce oraz umiejętności stosowania zasad rachunku ekonomicznego na możliwości inwestowania i pomnażania kapitału? 3. Czy […]

PRZEKAZANIE POMOCY MATERIALNEJ – PODOPIECZNEJ DPS NR 1

W ramach realizacji celów statutowych Fundacji określonych w §2 ust. 1.1 zadecydował o objęciu bezterminowo indywidualną opieką jednego z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Dzięki zaangażowaniu darczyńców, przekazaliśmy podopiecznej Pani Krystynie pomoc materialną w postaci środków leczniczych i codziennego użytku.