Rekomendacje firm inwestycyjnych

W dniach 17-18 września 2019 roku, w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Rekomendacje firm inwestycyjnych”. Przykładowe zagadnienia Co jest rekomendacja inwestycyjną, a co nią nie jest Rekomendacja inwestycyjna – regulacje na poziomie Unii Europejskiej / ogólne wymogi Rekomendacja inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego – regulacje / kryteria / wymogi Rekomendacja inwestycyjna o charakterze ogólnym – […]

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Zarówno w codziennej działalności gospodarczej, jak i w procesie zarządzania nadwyżkami finansowymi spotykamy się z obecnością walut zagranicznych takich jak euro czy dolar. Odpowiednie podejście do posługiwania się walutą w biznesie jest często determinantą realizacji postawionych sobie celów. Szkolenie ma przybliżyć praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem walutowym w obrocie gospodarczym i w procesie zarządzania nadwyżkami finansowymi.  […]

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Skuteczne zarządzanie osobistymi nadwyżkami finansowymi nie jest prostym zadaniem – kluczowe jest uzmysłowienie sobie, że nie ma „drogi na skróty” – zawsze obowiązują stworzone zasady inwestowania. Szkolenie ma przybliżyć praktyczne aspekty skutecznego zarządzania nadwyżkami finansowymi poprzez dostosowanie oczekiwań do rzeczywistości przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycji. Przykładowe zagadnienia Określenie jakim typem inwestora jesteśmy i jak przekłada […]

Czym jest recesja w gospodarce? [cz.2]

W naszym zeszłotygodniowym artykule Czym jest recesja w gospodarce? [cz. 1] przybliżyliśmy czytelnikom pojęcie recesji oraz zaryzykowaliśmy tezę, że za wywołanie recesji zazwyczaj odpowiada bank centralny. Dziś, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, napiszemy jakie są skutki recesji, przy czym skupimy się głównie na konsekwencjach „kurczenia się” gospodarki dla przeciętnego Kowalskiego.  Wszystko zaczyna się od sentymentu […]

Czym jest recesja w gospodarce? [cz.1]

Po kilkumiesięcznej przerwie, postanowiliśmy wrócić z artykułem o tematyce edukacyjnej. Dziś rozpoczynamy dwuczęściowy mini-cykl wyjaśniający czym jest recesja. W mediach masowych pojawia się ostatnio wiele informacji o zagrożeniu recesją w globalnej gospodarce. Miałyby do tego doprowadzić wydarzenia takie jak Brexit „bez umowy”, amerykańsko-chiński konflikt handlowy czy nawet protesty mieszkańców Hongkongu. Dobitnym dowodem na to miało […]

Ujemne rentowności obligacji skarbowych, a rynek akcji

Dynamiczny spadek rentowności (z ang. yield to maturity – YTM) obligacji skarbowych, którego świadkiem byliśmy w tym roku sprawił, że obecnie wartościowo około 30% wyemitowanych obligacji na świecie cechuje się ujemną rentownością. Wykres 1 – Udział obligacji cechujących się ujemną rentownością w podziale na kraje / regiony Źródło: Goldman Sachs Japonia i strefa euro wiodą […]

Czy grozi nam powtórka kryzysu sprzed 11 lat?

Na pytanie zawarte w tytule, odpowiedzi poniekąd udzieliliśmy w artykule z 13 sierpnia Globalna recesja na horyzoncie? Jaka recesja! przy czym warto podkreślić, że wystąpienie globalnej recesji niekoniecznie musi oznaczać, że inwestorzy musieliby się zmierzyć z kryzysem rynkowym porównywalnym z tym, z którym mieliśmy do czynienia w latach 2008-2009. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na dosyć […]