Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: 1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 2.       Sporządzenie Listy Obecności; 3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 4.       Stwierdzenie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest […]

POMOC RZECZOWA – ZAKUP PRZEDMIOTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU 
I PRZEKAZANIE SPRZĘTU LECZNICZEGO ORAZ REHABILITACYJNEGO.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5.07.2018 r., odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu (DPS nr 1), przekazaliśmy sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny dla mieszkańców DPS nr 1. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych Fundacji. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z tego wydarzenia, w którym z ramienia Fundacji uczestniczyła nasza członek […]

CYKL WYKŁADÓW W ZAKRESIE PODSTAW EKONOMII DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I LICEÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Cykl wykładów rozpocznie się w lutym 2019 roku w liceach na terenie Warszawy. Zakończenie wykładów planowane jest na kwiecień / maj 2019 roku. Zakres tematyczny wykładów: 1. Ogólne zasady funkcjonowania gospodarki i podstawy ekonomii. 2. Jak przełożyć prawa zachodzące w gospodarce oraz umiejętności stosowania zasad rachunku ekonomicznego na możliwości inwestowania i pomnażania kapitału? 3. Czy […]

PRZEKAZANIE POMOCY MATERIALNEJ – PODOPIECZNEJ DPS NR 1

W ramach realizacji celów statutowych Fundacji określonych w §2 ust. 1.1 zadecydował o objęciu bezterminowo indywidualną opieką jednego z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Dzięki zaangażowaniu darczyńców, przekazaliśmy podopiecznej Pani Krystynie pomoc materialną w postaci środków leczniczych i codziennego użytku.