PRZEKAZANIE POMOCY MATERIALNEJ – PODOPIECZNEJ DPS NR 1

W ramach realizacji celów statutowych Fundacji określonych w §2 ust. 1.1 zadecydował o objęciu bezterminowo indywidualną opieką jednego z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. Dzięki zaangażowaniu darczyńców, przekazaliśmy podopiecznej Pani Krystynie pomoc materialną w postaci środków leczniczych i codziennego użytku.