W czwartym kwartale tego roku stopa zwrotu funduszu Multistrategia wpisała się w pozytywną tendencję panującą na globalnych rynkach akcji i obligacji. Fundusz „zarobił” dla swoich inwestorów +2,9% w ostatnich trzech miesiącach minionego roku. Z kolei w całym 2023 roku stopa zwrotu z inwestycji w fundusz wyniosła +7,4% realizując cel inwestycyjny na ten roku, który wynosił +7,3%.

Ostatni kwartał 2023 roku to powrót pozytywnego sentymentu na globalny rynek akcji. Od pierwszych dwóch kwartałów zeszłego roku odróżniały go także bardzo silne wzrosty zaobserwowane na globalnym rynku obligacji (+6,6% w Q3 2023). Fundusz Multistrategia, zgodnie ze swoją filozofią inwestycyjną, utrzymuje kilkunastoprocentowe zaangażowanie na tych rynkach i skorzystał na pozytywnym otoczeniu rynkowym. Głównymi determinantami stopy zwrotu osiągniętej w trzecim kwartale były inwestycje w akcje i obligacje. Tym razem alternatywne pomysły inwestycyjne „dodały” do kwartalnego wyniku około 0,3 pkt %.

Liczba pomysłów zamkniętych z zyskiem przewyższała dwukrotnie liczbę pomysłów chybionych. Na wynik w tym obszarze rzutował jeden z otwartych pomysłów na rynku towarowym, który fundusz nadal utrzymuje, a który na razie wygenerował dosyć istotną stratę. W perspektywie najbliższych kilku miesięcy spodziewamy się zysku z tej inwestycji.

W całym 2023 roku fundusz zrealizował swój cel inwestycyjny na ten rok z drobną nawiązką i osiągnął stopę zwrotu na poziomie +7,4% (względem celu inwestycyjnego na poziomie +7,3%), w każdym z czterech kwartałów minionego roku osiągając dodatni wynik inwestycyjny. Takie zachowanie jest zgodne ze strategią funduszu, który ma dostarczać pozytywnych i stabilnych wyników w horyzoncie kilkuletnim. Fundusz nie „ściga się” z globalnym rynkiem akcji, który w przypadku pozytywnej koniunktury będzie osiągał wyniki lepsze od funduszu. Globalny rynek akcji cechuje się jednak dużo wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego, co można było zaobserwować chociażby w latach 2021 – 2022. Rynek akcji stracił wtedy na wartości ponad 20%. Multistrategia w analogicznym okresie była w stanie ochronić zainwestowany kapitał w ujęciu nominalnym).

Dziękujemy za uwagę i życzymy zyskownych inwestycji w 2024 roku. Do usłyszenia i zobaczenia za trzy miesiące.