Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 grudnia 2023 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Sporządzenie Listy Obecności; Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne […]