PRZEKAZANIE SPRZĘTU TEKSTYLNEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NUMER 1 W SOSNOWCU

Informujemy, że w połowie stycznia 2019 roku, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, przekazaliśmy do DPS nr 1 w Sosnowcu „sprzęt tekstylny”, zakupiony z środków własnych.