Przedstawiamy podsumowanie miesiąca grudnia będące także podsumowaniem roku 2021 dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Grudzień był bardzo pozytywnym miesiącem dla inwestorów na globalnych rynkach finansowych, które doświadczyły klasycznego rajdu Świętego Mikołaja. Jest to sytuacja, w której pod koniec roku wartość indeksu dynamicznie rośnie.

Jak na tym tle zachował się fundusz Multistrategia, którego celem nie jest ściganie się z rykiem, a generowanie umiarkowanej pozytywnej stopy zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych?

Zachował się bardzo przyzwoicie, generując stopę zwrotu na poziomie plus 28 setnych procent, co pozwoliło mu zakończyć rok ze stopą zwrotu na poziomie plus 1,4% po uwzględnieniu kosztów oraz obciążeń podatkowych funduszu. Rok kończymy pozytywnie, zacierając delikatnie negatywne wrażenie listopadowe, kiedy fundusz wygenerował delikatny minus. Traktujemy ten listopad jako jednorazowy wypadek przy pracy i powracamy do pozytywnej tendencji.

Co na tą pozytywną stopę zwrotu się złożyło?

Liczba pomysłów trafionych względem nietrafionych była bardzo korzystna bo zamknęliśmy pomysłów 7 zyskiem, a ze stratą tylko 2, więc nasza relacja minimalna dwa do jednego ponownie z nawiązką została zachowana.

Czy jesteśmy z siebie zadowoleni patrząc na wyniki funduszu z ostatnich 6 miesięcy? Wystawiamy sobie ocenę dobrą z plusem. Uważamy, że w większości przypadków udało nam się wykorzystać okazje inwestycyjne.

Najprawdopodobniej na początku lutego będziemy chcieli przeprowadzić jakąś niewielką emisję akcji do naszego funduszu Multistrategia i pozyskać inwestorów, także zapraszam do śledzenia strony multistrategia.com gdzie pojawią się szczegóły odnośnie potencjalnej emisji, z którą wstępnie celujemy na początek lutego.