W dniu 22 maja 2020 roku odbyła się debata pt. „O inwestowaniu pasywnym w dobie kryzysu”, zorganizowana przez Artura Wiśniewskiego ze Stockbroker.pl. O obecnej sytuacji gospodarczej, kryzysie i zmienności rynkowej rozmawiali:

Robert Sochacki, CFA, członek zarządu spółki Beta Securities.
Dariusz Lasek, DI, MPW, wiceprezes zarządu i dyrektor inwestycyjny TFI PZU.
Radosław Piotrowski, MPW, DI, CFA, CAIA, Rock Solid Investments, doświadczony zarządzający specjalizujący się w zagranicznych funduszach ETF.

„Dziękuję za możliwość ciekawej i merytorycznej dyskusji w renomowanym gronie specjalistów – Radek Piotrowski, założyciel RSI.

Ciekawe tezy wypracowane podczas debaty:

  • Mamy kryzys w realnej gospodarce, ale rynki finansowe, dyskontując poprawę w przyszłym roku, z pomocą banków centralnych i rządów szybko otrząsnęły się z lutowo-marcowej przeceny.
  • Pasywne fundusze poradziły sobie, w przeciwieństwie do ich aktywnie zarządzanych „kolegów”, dobrze podczas wyprzedaży – inwestorzy w marcu kupowali akcyjne ETFy, nieco gorzej sytuacja wyglądała w przypadku ETFów dłużnych i towarowych.
  • Inwestując w ETFy towarowe należy zwracać uwagę na sposób w jaki uzyskują one ekspozycję na dany towar – często jakość odwzorowania jest słaba, a wyjątkiem jest tu złoto.
  • Lepszym sposobem na uzyskanie ekspozycji z dźwignią / zlewarowaną (z ang. leveraged) czy odwróconą (z ang. short / inverse) na dany indeks w horyzoncie dłuższym niż 1 dzień, jest krótka sprzedaż lub instrumenty pochodne, a nie ETFy odwrócone lub z dźwignią.
  • Ze względu na profil inwestorów funduszy pasywnych (bardziej świadomi inwestorzy detaliczni, inwestorzy instytucjonalni) względem funduszy aktywnych (duży udział inwestorów „przypadkowych”), fundusze pasywne stabilizowały zachowanie rynków akcji w marcu (fundusze aktywne ją „zaogniały”).
  • Skup ETFów inwestujących w obligacje korporacyjne przez banki centralne jest ciekawym narzędziem stabilizującym ten segment rynku i zabezpiecza bankierów centralnych przed zarzutem faworyzowania niektórych emitentów względem innych dzięki kupowaniu „całego rynku”.


Debatę obejrzysz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=dKMFQgPmEIU