Uprzejmie informujemy, że nasza spółka zależna RSI AIFM zarządzająca alternatywnym funduszem inwestycyjnym Multistrategia, uruchomiła dla funduszu stronę internetową www.multistrategia.com

Dzięki temu fundusz, posiadający formę prawną spółki komandytowo-akcyjnej, zrealizował wymóg posiadania własnej strony internetowej, na której umieszczane powinny być informacje istotne dla inwestorów funduszu.

Multistrategia to alternatywny fundusz inwestycyjny

 • Fundusz ma globalny charakter i inwestuje w różne klasy aktywów.
 • Stosuje wiele strategii inwestycyjnych w tym samym czasie.
 • Ma na celu dostarczanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od zachowania rynków akcji, obligacji, surowców czy walut.
 • Pozwala ograniczyć ryzyko charakterystyczne dla jednej klasy aktywów lub pojedynczej strategii.
 • Realizacja polityki inwestycyjnej odbywa się z użyciem funduszy ETF i kontraktów terminowych futures.
 • Cel inwestycyjny to generowanie rocznej stopy zwrotu na poziomie LIBOR3M +3 pkt% przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

O funduszu Multistrategia

 • Podmiot zarządzający: RSI AIFM sp. z o.o.
 • Podejście: multi-strategy.
 • Stopa odniesienia: LIBOR 3M + 3 pkt % p.a.
 • Zalecany horyzont inwestycyjny: 4 lata.
 • Opłata za zarządzanie: 0,96 % rocznie.
 • Opłata za wynik: 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia z zachowaniem zasady high water mark.
 • Waluta bazowa: Polski złoty (PLN).

Zapraszamy serdecznie.