PODZIĘKOWANIA OD DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU

Jest nam niezmiernie miło, bowiem w dowód naszej pracy i dobrych intencji, jakimi kierujemy się na co dzień w pracy Fundacji, otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu. My także dziękujemy.