POMOC RZECZOWA – ZAKUP PRZEDMIOTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU 
I PRZEKAZANIE SPRZĘTU LECZNICZEGO ORAZ REHABILITACYJNEGO.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5.07.2018 r., odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu (DPS nr 1), przekazaliśmy sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny dla mieszkańców DPS nr 1. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych Fundacji. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z tego wydarzenia, w którym z ramienia Fundacji uczestniczyła nasza członek zarządu Pani Iga Stępień.