Prezentujemy podsumowanie miesiąca maja dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Jak fundusz zachował się w miesiącu maju? Fundusz zanotował w stopę zwrotu na poziomie plus 0,8%, co było wynikiem lepszym zarówno od rynku akcji jak i obligacji, biorąc pod uwagę, że fundusz w ograniczonym stopniu inwestuje kupując te dwie klasy aktywów, jest to wynikiem bardzo dobrym.

Z perspektywy tego roku, ta stopa zwrotu, którą mieliśmy w maju, sprawia, że tegoroczna stopa zwrotu i po wszystkich kosztach oraz obciążeniach podatkowych funduszu wynosi 1,1 procenta.

Jeżeli cofniemy się do początku funkcjonowania funduszu, to ta stopa zwrotu wyniesie około 2,5% od lipca zeszłego roku także po wszystkich kosztach i obciążeniach podatkowych jakie związane są z funkcjonowaniem tego funduszu.

 Co na to majową stopę zwrotu się złożyło? Dowiesz się z materiału.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?