W tym nagraniu zajmujemy się odpowiedzią na pytanie czy akcje to obecnie lepszy kierunek inwestycyjny od obligacji? W większości portfeli inwestycyjnych powinny być obecne te dwie klasy aktywów, chyba że jesteśmy inwestorem bardzo agresywnym, wtedy może to być portfel czysto akcyjny lub też odwracając sytuację o 180 stopni, jeżeli jesteśmy inwestorem bardzo konserwatywnym i ryzyka nie lubimy ponosić, to może to być portfel w 100% procentach obligacyjny, przy czym jak pokazał szczególnie zeszły rok, taki portfel obligacyjny wcale nie musi być w portfelem bezpiecznym.

Obecnie globalna gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia gospodarczego. To co z tego spowolnienia się urodzi zaprząta głowę wielu inwestorów. Ścierają się dwa główne nurty, że po spowolnieniu przyjdzie recesja czyli taki klasyczny cykl koniunkturalny, w którym mamy spowolnienie, recesję, a następnie ożywienie oraz drugi nurt, który twierdzi, że recesji uda się uniknąć i od fazy spowolnienia przejdziemy wprost do fazy ożywienia. Obecnie więcej zwolenników posiada ta druga teza czyli, że recesji uda się nam w globalnej gospodarce uniknąć.

Co jest istotne, to fakt, że w różnych fazach cyklu koniunkturalnego poszczególne klasy aktywów dostarczają różnych stóp zwrotu. Klasycznie modelowo w fazie spowolnienia obligacje zachowują się lepiej od akcji, a jeżeli chodzi o inwestycje ryzykowne to obligacjom zazwyczaj próbują dotrzymać kroku towary. 

Można sobie zadać pytanie czy w nadchodzącej fazie czy to będzie recesja czy jednak ożywienie, sugerowanie się tym jak poszczególne klasy aktywów zachowają się w tych fazach cyklu ma sens?

Podsumowując, absolutnie nie ma żadnego znaczenia dla przyszłych stóp zwrotu to czy akcje są drogie czy tanie względem obligacji i vice versa ponieważ na przyszłe stopy zwrotu wpływają kompletnie inne czynniki niż ta relatywna wycena. To, że obecnie akcje są drogie, a obligacje są tanie z perspektywy inwestora nie ma żadnego znaczenia i nie powinno stanowić praktycznie żadnej przesłanki co do podejmowania decyzji inwestycyjnej związanej z inwestycją w obligacje względem akcji.

Dziękuję bardzo za uwagę do usłyszenia i do zobaczenia.