Prezentujemy podsumowanie wyników Funduszu Multistrategia w pierwszym
kwartale tego roku. Fundusz osiągnął najlepszy kwartalny wynik od
swojego startu w wysokości 1,6% co wpisywało się także w ogólnie
pozytywny sentyment na lokalnych rynkach akcji i obligacji, pomimo
tego, że mieliśmy pewne zgrzyty w marcu w globalnym sektorze bankowym.

Co się złożyło na ten wynik? Zobacz film.

Warto wspomnieć, że wynik 1,6% uwzględnia wszystkie koszty i
obciążenia podatkowe związane z działalnością funduszu.
Nie spoczywamy na laurach. Chcemy aby 2Q 2023 był lepszy niż pierwszy.
Chcemy eliminować negatywne aspekty związane z inwestowaniem.

Nie mówimy, że wyeliminować ze względu na to, że jest dosyć dużo utopią
mówienie, że przy inwestowaniu człowiek się nie myli i podejmuje tylko
trafne decyzje. Wielokrotnie już to podkreślaliśmy i myślę że
podkreślimy to to po raz kolejny, że chodzi o to, aby liczba, a przede
wszystkim wartość trafionych decyzji przewyższała te nietrafione, wtedy
finalny rezultat w postaci pozytywnej stopy zwrotu powinien zostać
osiągnięty.
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.