Dzisiaj odpowiadamy na pytanie w jaki sposób efektywnie inwestować w surowce?

W RSI wyszczególniliśmy trzy sposoby, które pozwalają nam na inwestowanie w surowce. 

Pierwszy z nich to zakup jakiegoś pasywnego produktu, który kryje się pod skrótem ETP czyli Exchange Traded Product. Nie są to tylko ETF-y ponieważ do tej kategorii produktów możemy też zaklasyfikować inne instrumenty notowane na giełdzie śledzące zachowanie się czy to konkretnego surowca czy koszyka surowców, a mianowicie ETC czyli Exchange Traded Commodities w skrócie ETC lub ETN czyli Exchange Traded Note.

Drugim ze sposobów jest kupno lub sprzedaż w zależności od tego czy chcemy śledzić wzrost czy spadek ceny danego surowca lub też koszyka surowców, kupno lub sprzedaż instrumentu pochodnego. W przypadku takiego inwestora czy to indywidualnego czy butikowego instytucjonalnego jakim my jesteśmy w RSI inwestując własne środki czy w RSI AIFM inwestując środki naszych inwestorów, będzie to zazwyczaj kontrakt terminowy futures.

Trzeci ostatni sposób, który jest oznaczony gwiazdką w naszym zestawieniu, kupno fizyczne surowca.

Zajrzyj do materiału video, gdzie znajdziesz omówienie poszczególnych sposobów inwestowania w surowce:

Podsumowując, co dla nas jest istotne i co sprawia, że poza złotem i srebrem, które fizycznie możemy kupić czy też możemy kupić ETF, który takie złoto fizycznie w postaci sztabek złota czy srebra kupuje, jakie elementy przeważają za tym, że wolimy inwestować w te surowce czy nawet w koszyki surowców? Co przemawia za tym, że wolimy futures od  ETF-ów? Przede wszystkim prowizja maklerska, opłata za zarządzanie oraz w jaki sposób ulokowane są nasze środki.

Podsumowując naszym zdaniem dużo lepszym sposobem na inwestowanie w  towary poza złotem i srebrem od ETF-ów są kontrakty terminowe futures.