Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w listopadzie 2021 roku.

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca listopada dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Listopad był o tyle ciekawym miesiącem, że większość czasu jego trwania przebiegało zgodnie ze scenariuszem jaki sobie obraliśmy, chociaż końcówka miesiąca trochę nam ten obraz szczęśliwości zburzyła. Gorszy koniec miesiąca był skutkiem wystąpienia wydarzeń, których przewidzieć nie sposób.

Na tym tle wynik, który osiągnęliśmy w listopadzie to wynik ujemny, natomiast stopa zwrotu ujemna jest marginalna i wynik uznajemy za satysfakcjonujący.

To drugi miesiąc próby jak zachowa się fundusz w sytuacji kiedy klasyczne klasy aktywów typu akcje i obligacje będą generowały ujemne stopy zwrotu. Łącznie od początku trwania funduszu daje nam on stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 1,13% na plusie, po uwzględnieniu wszystkich kosztów oraz obciążeń podatkowych funduszu.

Co na tą stopę zwrotu się złożyło?

Od początku operacyjnego funkcjonowania funduszu pomysłów trafionych mamy 30 względem 10 nietrafionych, więc relacja 3 do 1 jest wyższa niż minimalna, którą sobie założyliśmy czyli 2 do 1, pomysły trafione do nietrafionych.

Skąd ujemny wynik w listopadzie? Ujemny wynik wziął się z zaangażowania w tą część klasyczną, w której kupujemy tylko i wyłącznie instrumenty finansowe. Mamy tutaj tzw. ekspozycję długą. Przypomnę, że wychodzimy z założenia, że rynki finansowe w dłuższym terminie raczej rosną, więc my też w tych wzrostach chcemy uczestniczyć.

Jak podchodzimy do końcówki roku? Każda przecena, jeżeli podchodzimy do niej zdroworozsądkowo i robimy dobrze swoją analityczną pracę, rodzi pewne okazje inwestycyjne i my podchodzimy do tego podobnie. To co się wydarzyło w końcówce listopada i na początku grudnia w wielu obszarach stworzyło ciekawe okazje inwestycyjne, z których będziemy chcieli skwapliwie skorzystać, tak aby ujemna stopa zwrotu, którą odnotowaliśmy w miesiącu listopadzie była tylko jednomiesięcznym odstępstwem od pozytywnego trendu, który pokazywaliśmy od początku operacyjnego startu funduszu, polegającego na generowaniu miesiąc w miesiąc dodatnich stóp zwrotu, na umiarkowanym poziomie.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?