Styczeń nie był wymarzonym początkiem roku dla inwestorów, którzy lokują na globalnych rynkach kapitałowych, za pomocą takich instrumentów jak fundusze inwestycyjne, ze względu na to, że indeksy szerokiego rynku, zarówno akcyjne jak i obligacyjne, w większości przypadków ulokowały ujemne stopy zwrotu. Najbardziej popularny indeks akcyjny, śledzący zachowanie globalnego rynku akcji stracił ok. 4,5%, natomiast indeks pokazujący zachowanie obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych ok. 1,5%.

Na tym tle Fundusz Multistrategia wypracował stopę zwrotu na poziomie zero, po uwzględnieniu wszystkich kosztów i obciążeń podatkowych funduszu. Na wzburzonym styczniowym rynku spisaliśmy się bardzo dobrze.

Co na tę stopę się złożyło? Złożyły się trafione decyzje inwestycyjne w obszarze alternatywnych pomysłów inwestycyjnych.

Od początku istnienia funduszu realizujemy z nawiązką postawiony cel, którym jest stosunek pomysłów trafionych do nietrafionych. W styczniu pomysłów trafionych mieliśmy 10, nietrafionych tylko 1.

Statystyki po styczniu, wyglądają bardzo dobrze, pomysłów trafionych mamy 47 a nietrafionych 13. Stopa zwrotu funduszu od początku istnienia wynosi 1,4% dla naszych inwestorów.

Dlaczego łączna stopa zwrotu wyniosła zero i w jaki sposób działają alternatywne pomysły inwestycyjne? Zobacz film.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?