Prezentujemy podsumowanie miesiąca kwietnia dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Po zakończeniu miesiąca kwietnia większość inwestorów na globalnym rynku akcji miny ma raczej nietęgie.

Zarówno globalne akcje i obligacje w kwietniu dosyć istotnie straciły do wartości nominalnej. Globalny rynek akcji stracił 8% na wartości i był to największy miesięczny spadek od marca 2020 roku. Z kolei indeks globalnych obligacji o wysokiej wartości kredytowej (ang. investment grade) przecenił się około 4%.

Na tym tle fundusz Multistrategia wypracował całkiem przyzwoitą stopę zwrotu poziomie plus 0,18%.

Sprawia to, że od początku roku fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie plus 0,32% po wszystkich kosztach oraz obciążenie w podatkowych jakie są związane z funduszem.

Od początku startu operacyjnego, czyli od lipca 2021, fundusz generał stopę zwrotu na poziomie plus 1,7% także po wszystkich kosztach i obciążeniach podatkowych.

Więcej informacji znajdziesz w filmie:

Od początku operacyjnej działalności funduszu powtarzam, że jednym z głównych elementów, który będzie rzutował na finalną stopę zwrotu z funduszu będą tak zwane alternatywne pomysły inwestycyjne.

To jak istotny jest ich wpływ na zachowanie całego funduszu, doskonale widać w kwietniu.

Pomysłów, które zamknęliśmy w kwietniu było 6 i wszystkie były trafione.

Większość z nich to były pomysły, które opierały się na zachowaniu pojedynczych towarów i to one w dużym stopniu wpłynęły na to, że pomimo słabego zachowania na rynku akcji i obligacji, fundusz odnotował pozytywną stopę zwrotu.

Zważywszy na sytuację rynkową, prognozowanie tego jak rynek będzie się zachowywał w nadchodzących tygodniach czy miesiącach jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Nie staramy się przewidywać tego, w którą stronę pójdzie rynek. Obserwujemy zachowanie poszczególnych klas aktywów, czy to w obszarze towarów czy obligacji i staramy się wyłapywać krótko czy średnioterminowe anomalie i generować pozytywną stopę zwrotu, która będzie się opierała w dużej mierze na tym jak do wyniku będą kontrybuowały alternatywne pomysły inwestycyjne.

Strategie i techniki inwestycyjne jakie stosujemy, pozwalają nam także zarabiać na spadkach wartości różnych aktywów.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?