Podsumowanie czerwca 2022 Funduszu Multistrategia

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca czerwca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. W czerwcu solidarnie zarówno rynek akcji jak i obligacji traciły na wartości. Rynek akcji przecenił się ponad 8%, nieco lepiej zachował się rynek obligacji, chociaż trudno mówić o tym, że stopa zwrotu na poziomie minus 1,6 % była czymś satysfakcjonującym dla inwestorów. Wielokrotnie mówiłem żeby w […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: 1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 2.       Sporządzenie Listy Obecności; 3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 4.       Stwierdzenie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest […]

Podsumowanie maja 2022 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy podsumowanie miesiąca maja dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Jak fundusz zachował się w miesiącu maju? Fundusz zanotował w stopę zwrotu na poziomie plus 0,8%, co było wynikiem lepszym zarówno od rynku akcji jak i obligacji, biorąc pod uwagę, że fundusz w ograniczonym stopniu inwestuje kupując te dwie klasy aktywów, jest to wynikiem bardzo dobrym. […]

Podsumowanie kwietnia 2022 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy podsumowanie miesiąca kwietnia dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Po zakończeniu miesiąca kwietnia większość inwestorów na globalnym rynku akcji miny ma raczej nietęgie. Zarówno globalne akcje i obligacje w kwietniu dosyć istotnie straciły do wartości nominalnej. Globalny rynek akcji stracił 8% na wartości i był to największy miesięczny spadek od marca 2020 roku. Z kolei […]

Podsumowanie marca 2022 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy podsumowanie miesiąca marca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Marzec zakończyliśmy w  zgoła odmiennych nastrojach niż to miało miejsce w lutym. Fundusz z nawiązką odrobił straty, które wygenerował w lutym i które były w głównej mierze, przypomnę efektem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób. Stopa zwrotu z portfela wyniosła 0,8% na plusie i w głównej mierze […]

Podsumowanie lutego 2022 Funduszu Multistrategia

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca lutego dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Luty był miesiącem, w którym fundusz zanotował ujemną stopę zwrotu na poziomie –0,61%, co było wynikiem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób czyli z dnia 24 lutego i rosyjskiej agresji na Ukrainie. W naszym podejściu inwestycyjnym, nie staramy się prognozować czy to wydarzeń czy to efektów wydarzeń […]

Podsumowanie stycznia 2022 Funduszu Multistrategia

Styczeń nie był wymarzonym początkiem roku dla inwestorów, którzy lokują na globalnych rynkach kapitałowych, za pomocą takich instrumentów jak fundusze inwestycyjne, ze względu na to, że indeksy szerokiego rynku, zarówno akcyjne jak i obligacyjne, w większości przypadków ulokowały ujemne stopy zwrotu. Najbardziej popularny indeks akcyjny, śledzący zachowanie globalnego rynku akcji stracił ok. 4,5%, natomiast indeks […]

Podsumowanie grudnia 2021 Funduszu Multistrategia

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca grudnia będące także podsumowaniem roku 2021 dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Grudzień był bardzo pozytywnym miesiącem dla inwestorów na globalnych rynkach finansowych, które doświadczyły klasycznego rajdu Świętego Mikołaja. Jest to sytuacja, w której pod koniec roku wartość indeksu dynamicznie rośnie. Jak na tym tle zachował się fundusz Multistrategia, którego celem nie jest […]

Podsumowanie listopada 2021 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w listopadzie 2021 roku. Przedstawiamy podsumowanie miesiąca listopada dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Listopad był o tyle ciekawym miesiącem, że większość czasu jego trwania przebiegało zgodnie ze scenariuszem jaki sobie obraliśmy, chociaż końcówka miesiąca trochę nam ten obraz szczęśliwości zburzyła. Gorszy koniec miesiąca był skutkiem […]

Podsumowanie października 2021 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w październiku 2021 roku. W październiku  2021 globalne rynki akcji powróciły do trendu wzrostowego. W dalszym ciągu negatywnie zachowywały się obligacje skarbowe. Jak na tym tle zachował się Fundusz Multistrategia, którego rolą jest generowanie umiarkowanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej? Październikowy wynik funduszu […]