Media o nas

[column-left]

09.07.2021

Autor: Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl

[/column-left]

[column-right]

Czy ETF-y syntetyczne są gorsze niż fizyczne? 17 ekspertów mierzy się z mitem

Zapraszamy do lektury wypowiedzi udzielonej dla stockbroker.pl

– W procesie doboru ETFów do portfeli zarządzanych przez nas alternatywnych funduszy inwestycyjnych sposób replikacji indeksu nie stanowi kryterium doboru. Co prawda spośród 16 funduszy ETF stanowiących trzon portfela naszych funduszy nie ma żadnego, który odwzorowywałby zachowanie indeksu w sposób syntetyczny (za pomocą instrumentu pochodnego o nazwie total return swap), ale nie jest to wynikiem naszej niechęci do tego typu produktów, a bardziej pochodną tego, że oceniając istotne dla nas cechy ETFa lepiej wypadały ETFy stosujące replikację fizyczną.

Gdyby jednak hipotetycznie założyć, że w takim ćwiczeniu lepiej wypadłby ETF z odwzorowaniem syntetycznym, to bez żadnych obiekcji dodalibyśmy go do portfeli zarządzanych przez nas funduszy. Mogę wyobrazić sobie tylko jedną sytuację gdzie kryterium wyboru sprowadziłoby się do metody odwzorowania indeksu. Jeżeli doszłoby do mało prawdopodobnej w rzeczywistości sytuacji, w której dwa ETFy wypadłyby identycznie pod kątem analizowanych przez nas kryteriów, to wtedy dodatkowym kryterium mógłby być sposób replikacji indeksu. Wybór zapewne padłby wtedy na replikację fizyczną ze względu na brak elementu ryzyka kredytowego kontrahenta (drugiej strony transakcji swapowej).

[/column-right]

[clear]

[column-left]

10.04.2019
Autor: Jagoda Fryc, Business Insider

[/column-left]

[column-right]

Kiedy włączyć czerwoną lampkę?

W Business Insider ukazał się ciekawy artykuł, odsłaniający kulisy działania firmy podejrzewanej o łamanie prawa i nielegalne praktyki oferowania instrumentów finansowych. W wyniku śledztwa redakcyjnego, jeden z podmiotów został właśnie wpisany na „czarną listę” KNF.

Wcześniej zostaliśmy poproszeni przez redakcję BI o komentarz ekspercki na temat tzw. rolowania obligacji i o prawne podstawy tego procesu.
Poniżej publikujemy nasze stanowisko, ale zachęcamy ku przestrodze do lektury całego artykułu.

Zgodnie z teorią finansów optymalna struktura kapitału, czyli taka, która minimalizuje ogólny koszt kapitału (tzw. średni ważony koszt kapitału) dla spółki to „mix” kapitału własnego (akcje) oraz obcego (dług). Ta relacja różni się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa czy branży, w której spółka działa, ale upraszczając można przyjąć, że optymalny jej poziom to 0,5. Zatem długu (rozumianego jako dług odsetkowy, czyli kredyt lub właśnie obligacje) powinno być dwa razy mniej niż kapitału własnego– mówi Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments.
Kiedy włączyć czerwoną lampkę?
Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments uważa, że inwestorzy indywidualni powinni unikać inwestycji w obligacje korporacyjne, które:

 • Są im oferowane przez podmioty niebędące firmą inwestycyjną, (dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską) posiadającą zezwolenie KNF na oferowanie instrumentów finansowych lub mającą status agenta firmy inwestycyjnej.
 • Nie są sprzedawane w emisji publicznej, a w konsekwencji nie istnieje wtórny rynek, na którym te obligacje będą przedmiotem obrotu, i na którym to rynku można je sprzedać przed terminem wykupu.
 • Posiadają masę, zazwyczaj bezwartościowych, zabezpieczeń – im więcej zabezpieczeń tym obligacja bardziej ryzykowna, bo wiarygodny emitent nie musi desperacko udowadniać, że środki obligatariuszy są bezpieczne i odda je w terminie wykupu wraz z odsetkami.
 • Płacą wysoką prowizję dla oferującego.
 • Mają rentowność przekraczającą dwukrotność oprocentowania obligacji skarbowych o analogicznym okresie do wykupu. Jeżeli dla 2-letniej obligacji skarbowej (bezpiecznej inwestycji) oprocentowanie wynosi 2 proc., to wszystkie papiery korporacyjne z oprocentowaniem powyżej 4 proc. należy uznać za ryzykowne.

Zobaczcie pełny artykuł:
https://businessinsider.com.pl/finanse/gerda-broker-oferowanie-obligacji-bez-zezwolenia/vrgvp41/

[/column-right]
[clear]

[column-left]
27.03.2019
Autor: Jagoda Fryc, Business Insider

[/column-left]

[column-right]

KNF proponuje rewolucyjne zmiany w wycenie funduszy. Koniec z opłatami za „papierowe” wyniki

TFI nie powinny pobierać opłaty za sukces, czyli tzw. success fee od księgowego (papierowego) wyniku – uważa KNF i proponuje, aby wszystkie aktywa niepubliczne przez cały okres życia funduszu wyceniane były po cenie zakupu. Dopiero, gdy doszłoby do realnej sprzedaży nabytych aktywów, TFI mogłoby pobrać wynagrodzenie zmienne. To rewolucyjne propozycje, korzystne dla klientów funduszy – jak podaje Business Insider.

Propozycję należy ocenić pozytywnie ze względu na skutkujące połączenie interesu spółki zarządzającej aktywami z interesem klienta. Każda usługa, za którą pobieramy od klienta opłatę, także powierzenie środków do zarządzania funduszowi, powinna się wiązać z namacalną korzyścią dla klienta, że z tej usługi skorzystał. Pobranie opłaty za sukces, powinno w szczególności podlegać tej zasadzie, zwłaszcza, że w usłudze zarządzania, niezależnie od kreowania wartości dodanej dla klienta czy też nie, jest pobierana stała opłata za zarządzanie – uważa Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments i dodaje:

Jak pokazuje praktyka rynkowa często ta zasada pobrania dodatkowej opłaty, szczególnie jeżeli wyceny nie możemy empirycznie zweryfikować, była nadużywana. Zabrzmi to banalnie, ale z perspektywy klienta każde aktywa, w tym wypadku niepubliczne, jest warte tyle za ile można je w danym momencie sprzedać, a nie na ile je wycenimy modelem, która to wycena, mówiąc wprost, jest jedynie wyceną teoretyczną.

Zobaczcie pełny artykuł:
https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/wycena-aktywow-niepublicznych-funduszy-propozycje-knf/rvkx94q/

[/column-right]

[clear]

[column-left]
12.03.2019
Autor: Radosław Piotrowski

[/column-left]

[column-right]

Rynek złota – co dalej z ceną tego szlachetnego kruszcu?

W dniu 22 lutego tego roku, dla Inwestorzy.tv, w ramach cyklu programów Okiem Analityka, nagraliśmy materiał pt.Rynek złota – co dalej z ceną tego szlachetnego kruszcu?, jak sam tytuł wskazuje, na temat notowania złota. Odpowiadamy w nim na pytanie co jest determinantą silnego wzrostu ceny złota oraz czy czynniki te w dalszym ciągu będą wspierały zachowanie się ceny złota, tak jak to miało miejsce w ostatnich 4-5 miesiącach?

Zapraszamy do obejrzenia:
http://inwestorzy.tv/piotrowski-analityk-inwestorzy-zaczeli-poszukiwac-bezpiecznych-przystani-taka-uchodzi-zloto/
Przypominamy, że materiał ten powstał w oparciu o stan wiedzy z dnia 22 lutego tego roku.

[/column-right]

[clear]

[column-left]
24.12.2018
Autor: Jagoda Fryc

[/column-left]

[column-right]

Polskę czeka trudny egzamin, ale gospodarka ma szansę na czwórkę

W świątecznej publikacji w Business Insider, ukazał się ciekawy artykuł na temat prognoz i ryzyk gospodarczych na świecie w 2019 roku. – Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji również w Polsce w 2019 roku to wojna handlowa między USA i Chinami oraz ewentualny rozwój tzw. tailrisks na Starym Kontynencie (Brexit czy polityka Włoch). W ostatecznym rozrachunku może to rzutować na nastroje konsumentów i potęgować spowolnienie koniunktury. Samych tail risks nie biorę jednak pod uwagę przy formułowaniu swoich opinii inwestycyjnych, bo są to wydarzenia nieprognozowalne – wskazuje Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments. Jego zdaniem negatywnie na polską gospodarkę może też wpływać wspomniane umocnienie złotego, które w połączeniu z osłabieniem koniunktury w Europie, może uderzyć w polski eksport.

[/column-right]

[clear]

[column-left]
20.12.2018
Autor: Jagoda Fryc

[/column-left]

[column-right]

Pułapka płynności, czyli o zyskach z funduszy, które okazały się mirażem

– Na polskim rynku można tworzyć fundusze absolute return z prawdziwego zdarzenia, ale wymaga to dużych umiejętności i doświadczenia – podkreśla Radosław Piotrowski, Prezes Rock Solid Investments. Jak wyglądają strategie absolutnej stopy zwrotu na zachodnich rynkach, a jak w Polsce, przeczytacie w naszym komentarzu w dzisiejszym artykule w Business Insider
[/column-right]

Polityka prywatności
Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej www.rocksolidinvestments.pl wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych.

Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz umożliwić jej sprawniejszą nawigację. Cookies mogą powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi, np. nazwa dostawcy usług internetowych, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki, używanej podczas odwiedzin.

Inne informacje

W razie wszelkich pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz celu egzekwowania swoich uprawnień, należy skontaktować się:


RODO
Szanowny Użytkowniku,

Rock Solid Investments Sp. z o. o. (Spółka) z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi oraz tzw. plikami cookies użytkowników strony www Spółki.

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w RSI Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prosimy aby użytkownik naszego serwisu zapoznał się z przepisami, które aktualnie obowiązują, dla pełnej wiedzy i poczucia bezpieczeństwa we współpracy z nami.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest RSI Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gontarskiej 14B, 04-273 Warszawa, adres e-mail: kontakt@rsinvestments.pl

Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie,
np.: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują określone prawa wobec jego danych i ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili wycofać.

Użytkowniku – jeśli masz pytania, pod adresem e-mail kontakt@rsinvestments.pl, zgłoś uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Typy gromadzonych informacji

Dane na temat Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w Spółce w trakcie korzystania z www.rocksolidinvestments.pl

Dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko.
 • Nazwę użytkownika.
 • Adres zamieszkania lub miejsca pracy.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Stanowisko.
 • Wszelkie inne udzielane nam informacje.

Pliki cookies, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, mogą gromadzić:

 • Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z naszej strony internetowej.
 • Przeglądarkę internetową i system operacyjny Użytkownika.

Sposób wykorzystania informacji

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w Spółce w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia naszych usług oraz zlecenia przez Spółkę wykonania usług – bez uzyskania i przetwarzania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy nie byłyby możliwe.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zgodność z uzasadnionymi interesami lub działanie w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym).
 • W odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych usług).
 • Udzielone nam informacje mogą służyć do personalizowania naszej korespondencji do Użytkownika kierowania świadczonych usług, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Udzielone nam informacje mogą zostać użyte w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony naszych usług, zarówno w Internecie jak i poza nim, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Możemy korzystać z udzielonych nam informacji w celu zaproszenia Użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.

Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe

Możemy również udostępnić dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, partnerom biznesowym i podwykonawcom.
 • Organom władz administracyjnych i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane – na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom kontrolującym Spółkę lub doradzającym jej, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym.
 • Usługodawcom zewnętrznym, np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania używanego przez Spółkę – zgodnie z określonymi celami, wymaganiami i zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu Spółki.
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi.
 • Podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń. Każdorazowo osoba, której dane dotyczą jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 • Dane uzyskane za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, są użytkowane przez Spółkę przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której danymi administruje Spółka, może skorzystać z prawa dostępu do danych, uzupełnienia, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo:

 • Do uzyskania kopii danych przechowywanych na jej temat, zgodnie z rozporządzeniem.
 • Poprawienia lub uzupełnienia informacji, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Ograniczenia przetwarzania danych – w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych – do momentu rozstrzygnięcia skargi.
 • Usunięcia swoich danych osobowych (m.in. przez wycofanie zgody na ich przetwarzanie; jeżeli przetwarzanie nie jest już konieczne; jeżeli brak uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; jeżeli dane osobowe nie były przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki.
 • Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres kontakt@rsinvestments.pl
 • W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług serwisu www.rocksolidinvestments.pl może okazać się niemożliwe.


Stopka

[flex][column]

[/column][column]

O NAS

Świadczymy usługi finansowe dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Ze względu na regulowany charakter działalności i konieczność posiadania stosownych uprawnień, nasza spółka zależna RSI AIFM, oferuje usługi zarządzania aktywami. RSI AIFM świadczy tę usługę w sposób całkowicie niezależny i zgodny z polskimi oraz unijnymi regulacjami.

[/column][column]

NASZE ZASADY

Uczciwość, przejrzystość, nieszablonowe rowiązania i dobro Klienta na pierwszym miejscu.

[/column][column]

INFO

     

[/column][/flex]

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.