Podsumowanie sierpnia 2022 Funduszu Multistrategia

Jeżeli popatrzymy na stopy zwrotu z globalnego rynku akcji i obligacji w miesiącu w sierpniu to wynoszą one odpowiednio minus – 4,1% dla globalnego rynku akcji oraz -3,6% dla globalnego rynku obligacji.

Na tym tle fundusz Multistrategia także nie uchronił się od strat. Wynik jest ujemny na poziomie -0,7%. Z perspektywy całego roku wyglądamy całkiem przyzwoicie bo wynik jest dodatni na poziomie 0,9%. Od samego początku operacyjnego funkcjonowania funduszu wynosi on +2,4%. Tegoroczny wynik jest nieco gorszy niż cel który sobie postawiliśmy, natomiast rok się jeszcze je skończył i uważamy, że w obecnym środowisku jakikolwiek wynik powyżej zera, jeżeli inwestujemy multiasetowo i inwestujemy mając dosyć konserwatywną strategię inwestycyjną, należy uznać za przyzwoity.

Co na ten wynik się złożyło? Dowiedz się z materiału video.

Nie spodziewaliśmy się, że rynek zareaguje tak negatywnie na wystąpienie Prezesa FED, zwłaszcza, że wszelkiej maści wskaźniki sentymentu analizy technicznej nie wskazywały, na to, że ten system jest przesadnie optymistyczny i mamy do czynienia z tak negatywną reakcją rynkową.

Widzimy, że te pomysły spełniają swoją rolę w portfelu amortyzując większe przeceny na rynku akcji, ale także na rynku obligacji. Cieszymy się z tego, że nasze statystyki niezmiennie w obszarze alternatywnych pomysłów inwestycyjnych wyglądają bardzo dobrze.

Cieszylibyśmy się bardziej gdyby wynik był bliższy temu co sobie założyliśmy, natomiast tak jak wspomniałem na początku naszego nagrania, rynek jest trudny, cechuje się w dużą zmiennością, mamy wiele takich wydarzeń, których przewidzieć nie sposób – wydarzenia o charakterze politycznym czy związanym z polityką monetarną. Trzeba zacisnąć zęby i ten trudny rynek przeczekać. Cieszymy się, że w przeciwieństwie do niektórych produktów nie mamy stopy zwrotu minus 50 czy minus 70% w tym roku procent, a jest to jednak delikatny plus.

Do usłyszenia i zobaczenia w przyszłym miesiącu.

Zapraszamy do podsumowania miesiąca sierpnia dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Do usłyszenia i zobaczenia w przyszłym miesiącu.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

Chiński rynek akcji odporny na sierpniowe zawirowania

Witamy na nagraniu umawiającym bieżące wydarzenia rynkowe. Mamy jeszcze sezon ogórkowy, i wszelkiego rodzaju ruchy na giełdach należy traktować z lekkim przymrużeniem oka ze względu na dużo mniejszą aktywność inwestorów.

Nie ulega wątpliwości że lipiec i sierpień, szczególnie na globalnym rynku akcji, inwestorzy postrzegają odmiennie. Lipiec był bardzo dobrym miesiącem, w którym stopy zwrotu osiągnięte z inwestycji szerokiego rynku nierzadko zbliżały się w ciągu miesiąca do 10% W sierpniu ta sytuacja wyglądała odmiennie. Pierwsza połowa miesiąca wyglądała jeszcze bardzo dobrze i trend lipcowy był kontynuowany, natomiast druga połowa miesiąca w szczególności ostatnie kilka dni, spowodowały dosyć istotne odwrócenie tego trendu.

Co jest istotne to, że nie wszystkie rynki akcji podlegały temu zwróceniu w równym stopniu i nawet można było znaleźć jeden rynek akcji, który temu odwróceniu się oparł i dał zarobić. Nie mówimy tutaj o egzotycznym rynku akcji np. w Bangladeszu czy Zimbabwe, tylko mówimy o dosyć dużym rynku akcji jakim jest rynek chiński. Patrząc na zachowanie takich kilku dużych rynków, rzeczywiście z perspektywy ostatnich kilkunastu dni widzimy, że najgorzej zachowywały się parkiety za oceanem oraz na starym kontynencie. Nieco lepiej zachowały się Wielka Brytania oraz Japonia.

Inplus zdecydowanie wyróżniał się indeks akcji chińskich MSCI China. Oczywiście nie jesteśmy adwokatami tego żeby analizować wyniki poszczególnych indeksów czy inwestycji akcyjnych przez pryzmat dwóch tygodni bo to byłoby dosyć szalone, natomiast uznaliśmy, że omówienie przyczyn dlaczego ten rynek chiński ostatnio zachowuje się nieco lepiej niż inne rynki, co zasługuje na uwagę. Jeżeli popatrzymy na Wielką Brytanię czy Japonię, to tam dużą rolę odgrywa fakt, że są to bardzo międzynarodowe indeksy. Spółki, które są tam zgrupowane działają globalnie.

W ślad za ułatwiającym się dolarem, osłabiają się waluty na tych rynkach, czyli odpowiednio funt brytyjski oraz jen japoński i to im częściowo pomaga. Japończykom dodatkowo sprzyja, to że są jednym z niewielu  krajów rozwiniętych, znaczącym na świecie, który cały czas prowadzi ekspansywną politykę monetarną.

Przechodząc do rynku chińskiego, to nie jest tak, że ten rynek i jego droga były usłane różami. Jeżeli się cofniemy kilkanaście miesięcy wstecz, to zdecydowanie był to najgorszy rynek z tego zestawu, który wymieniliśmy, z ponad 40% przeceną, licząc od lutego 2021.

Wiele w mediach już zostało powiedziane na temat przyczyn tej przeceny – spowalniający wzrost gospodarczy, postępujący kryzys na rynku nieruchomości i ostatnio też zamieszanie wokół Tajwanu. Są to informacje bardzo medialne, natomiast nieco bez echa przeszła równie istotna informacja, która w dużym stopniu wpływa na zachowanie się tego rynku w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ta informacja czy też determinanta, skrywa się pod takim ładnie brzmiącym skrótem HFCA Act –  czyli z angielskiego Holding Foreign Companies Accountable Act.Jest to ustawa, którą uchwalono w Stanach Zjednoczonych w grudniu w 2020 roku, która zobowiązuje do identyfikowania zagranicznych podmiotów publicznych, które operują na terenie Stanów Zjednoczonych, które to podmioty uniemożliwiają lub utrudniają audyt ich działalności, nie spełniając tym samym wymogów, które umożliwiają notowanie takich spółek ich akcji na rynku amerykańskim jakie to wymogi stawia przed takimi podmiotami amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i giełd czyli tak zwany popularny SEC.

Więcej na temat chińskiego rynku akcji dowiesz się z filmu:

Na ten moment na pewno warto cieszyć się tym, że można w tym turbulentnym świecie znaleźć rynki akcji, które krótkookresowo mogą opierać się negatywnym tendencjom, które obserwujemy w ciągu ostatnich kilkunastu dni, a w dłuższym okresie, z perspektywy tego roku oczywiście, też nie zachęcamy do tego żeby taką strategię all-in i kupować tylko chińskie akcje, z perspektywą kilku tygodni.

To nagranie ma pokazać korzyści z jednej strony dywersyfikacji, a z drugiej strony to, że informacje, które nie są dostępne w mediach masowych i które próbują w dosyć zabawny często sposób wyjaśnić zachowanie takich lub innych klas aktywów czy inwestycji, są istotne.

Dziękuję Państwu bardzo za uwagę do usłyszenia i zobaczenia.

Gaz tanio kupię, czyli o perspektywach dla cen gazu ziemnego

W 1994 znany polski zespół rockowy śpiewał, że „widział na ulicy gaz”. Specjalistami od muzyki nie jesteśmy, wiec nie podejmujemy się interpretacji słów tego utworu. Z perspektywy gospodarczo-inwestycyjnej, zapewne wielu z nas nie miałoby nic przeciwko temu gdyby dostępność gazu ziemnego była taka jak w słowach tego utworu. Niestety tak nie jest, o czym boleśnie przekonują się użytkownicy gazu ziemnego, zarówno ci detaliczni, jak i przedsiębiorcy. Ceny gazu zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych wzrosły w ciągu roku już kilkukrotnie.

Nie będzie niczym odkrywczym napisanie, że za wzrost cen odpowiada niedobór podaży względem popytu. Źródła owej nierównowagi są jednak na obu kontynentach odmienne. W Europie wynikają z drastycznego wręcz ograniczenia dostaw gazu przez do niedawna jeszcze jego największego dostawcę, czyli Rosję.

W USA z kolei źródłem wzrostu ceny gazu jest zwiększony popyt na błękitne paliwo m.in. ze strony Europejczyków, którzy desperacko wręcz poszukują nowych źródeł dostaw gazu. Anglosasi, którzy przecież kapitalizm wymyślili, kierując się prostą zasadą maksymalizacji zysku, sprzedają swój gaz temu, kto za niego więcej zapłaci. Sami są bowiem największym producentem gazu ziemnego na Świecie. Obecna sytuacja powoduje więc wzrost ceny gazu także w USA. Znamiennym jest fakt, że ograniczenie możliwości eksportu tego surowca z USA, poprzez działanie siły wyższej, w jednym z głównych terminali eksportowych we Freeport w czerwcu tego roku spowodowało gwałtowny spadek ceny gazu na rynku amerykańskim (w czerwcu cena gazu w USA spadła o ponad 33%). Wszak mniejsze możliwości eksportowe do lokalizacji, które mogą zapłacić za gaz więcej, to większa podaż na krajowym rynku. Informacja z 23 sierpnia o opóźnieniu przywrócenia funkcjonalności terminalu z października na listopad były główną przyczyną spadku ceny gazu tego dnia.

Współczując europejskim odbiorcom gazu, postanowiliśmy tematu cen gazu na Starym Kontynencie nie rozwijać. Wszystkich Europejczyków, a więc w konsekwencji także Polaków informujemy jedynie, że gazu im w kuchence nie zabraknie, bo w pierwszej kolejności jego ewentualne niedobory dotkną odbiorców przemysłowych. Nie jest to jednak wcale takie pewne czy do tego dojdzie – poziom wypełnia magazynów gazu w Europie nie wygląda wcale tak źle, patrząc na historyczne poziomy w tym momencie roku kalendarzowego.

Zamiast na Europie, skupimy się na bardziej przewidywalnych perspektywach dla cen gazu w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich 3 miesiącach cena gazu w USA to istny rollercoaster. Po wspomnianej powyżej awarii we Freeport, doświadczyliśmy nagłego spadku ceny gazu z poziomu ponad 9 USD / mmBTu do około 5,5 USD / mmBTu, po czym w okresie lipcowo-sierpniowym, cena ponownie znalazła się powyżej 9 USD/mmBTu i chwilowo przebiła nawet poziom 10 USD/mmBTu. Nie będzie niczym odkrywczym jeżeli napiszemy, że wzrost popytu, którego skutkiem jest wzrost cen sprzyja zwiększeniu podaży, finalnie wpływając na spadek cen. W przeciwieństwie do kontynentu europejskiego, amerykański rynek gazu można oceniać stricte przez pryzmat prognozowalnych czynników ekonomicznych (nie jest takowym decyzja o wielkości przesyłu gazu przez Rosjan do Europy).

W ślad za rosnącymi cenami wzrastać będzie podaż gazu, co powinno wpłynąć na spadek jego ceny.

Opisany powyżej mechanizm sprawia, że w ślad za rosnącymi cenami wzrastać będzie także podaż gazu, co finalnie powinno wpłynąć na spadek jego ceny. Obok mechanizmu aktywującego podaż przy wysokim poziomie cen, istnieje też mechanizm nazywany w ekonomii „efektem substytucji”. Jest to zmiana popytu na jedno dobro spowodowana zmianą relacji dwóch dóbr wskutek zmiany ceny jednego z nich. Na rynku amerykańskim, jako substytut gazu ziemnego, uznaje się węgiel wydobywany m.in. w masywie górskim Appalachów (ang. Appalachian coal). Chociażprzy obecnych cenach gazu i węgla substytuowanie gazu węglem jest nieopłacalne, to dalszy wzrost cen gazu ziemnego może ów efekt aktywować. Na dzień pisania tego artykułu cena gazu ziemnego, przy której opłaca się substytuować ten surowiec za pomocą Appalachian coal,biorąc pod uwagę obecną cenę tego rodzaju węgla, wynosi około 10,7 USD/mmBtu.

W tym kontekście obecne ceny gazu w USA należy uznać za wysokie, a z perspektywy najbliższych 12 miesięcy bardziej prawdopodobny jest ich spadek, niż dalszy wzrost.

Radosław Piotrowski

Doradca Inwestycyjny

Niniejszy materiał powstał we współpracy ze spółką RSI AIFM, podmiotem zarządzającym aktywami wpisanym do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


 

Czy gospodarka amerykańska jest w recesji?

Jedna z bardziej popularnych definicji recesji, mówi, że za taki stan gospodarki należy uznać sytuację, w której gospodarka „kurczy się” dwa następujące kwartały z rzędu. Owo kurczenie się należy rozumieć jako ujemne tempo wzrostu gospodarczego kwartał do kwartału przez dwa kwartały z rzędu. Literalnie rzecz ujmując, gospodarka amerykańska znalazła się w drugim kwartale tego roku w recesji – zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale tego roku tempo wzrostu gospodarczego było ujemne i wyniosły odpowiednio -1,6% i -0,9%.

W Stanach Zjednoczonych wyszukiwanie słowa „recesja” jest obecnie bardziej popularne niż w momencie wybuchu pandemii COVID-19. Zachowanie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w lipcu też było tożsame ze wzrostem obaw o kondycję amerykańskiej gospodarki – rentowności obligacji spadały. Paradoksalnie, ten stan spowodował dosyć silne wzrosty na amerykańskim rynku akcji – reakcja, którą można wytłumaczyć oczekiwaniami na mniejszą restrykcyjność polityki monetarnej amerykańskiego banku centralnego. Polityka monetarna to główna determinanta zachowania rynków akcji i obligacji po roku 2008.

Zaistniała sytuacja stawia inwestorów w inwestycyjnym „rozkroku” próbując odpowiedzieć na pytanie „jak żyć?” Bazując na analizie popularności słowa „recesja” w wyszukiwarce internetowej, można  byłoby zaryzykować tezę, że obecnie mamy do czynienia z idealnym momentem na inwestycje na rynku akcji. Podczas pandemicznej recesji, szczyt popularności tego słowa przypadł na tydzień 15-21 marca 2020 roku, a dołek pandemicznej bessy osiągnęliśmy 23 marca, czyli w kolejnym tygodniu. Dla amatorów szybkiego i łatwego zarobku oraz trzycyfrowych krótkoterminowych stóp zwrotu (siedzących  obecnie na kilkudziesięcioprocentowych stratach) nie mamy jednak dobrych wiadomości. Takie proste analogie z przeszłości zazwyczaj się nie sprawdzają, chociażby dlatego, że charakter obecnej amerykańskiej recesji jest diametralnie inny od tej sprzed ponad dwóch lat. W szerszym kontekście, wielu ekspertów zza Oceanu pokusiło się o stwierdzenie, że obecna sytuacja nie spełnia definicji recesji. Patrząc na amerykański rynek pracy i piątkowy odczyt liczby miejsc pracy stworzonych w sektorze pozarolniczym (ang. non-farm payrolls), trudno się z tą tezą nie zgodzić. Chociaż, jak każdy inny wskaźnik związany z rynkiem pracy, trudno postrzegać jako wskaźnik wyprzedzający to już w kontekście wskaźnika równoczesnego czy opóźnionego, taka teza jest uzasadniona. Jeżeli gospodarka znajduje się w recesji to sytuacja na rynku pracy powinna wykazywać tendencję do pogarszania, a nie polepszania się. Więcej o tym możecie przeczytać w artykule sprzed ponad dwóch lat Bezrobocie, a rynek akcji – pozytywne zachowanie amerykańskiego rynku akcji na tle rosnącej liczby bezrobotnych.

Czy więc obecna sytuacja to jedynie tzw. rajd w rynku niedźwiedzia (ang. bear market rally) czy początek nowego trendu wzrostowego? Patrząc na elementy składowe bear market rally, nie można na razie takiej sytuacji wykluczyć, wszak taki rajd musi:

  • Być poprzedzony przynajmniej 20-procentowym spadkiem indeksu.
  • Cechować się przynajmniej 10-procentowym wzrostem wartości indeksu od najniższej osiągniętej wartości podczas owego 20-procentowego spadku wartości.
  • Skutkować kolejnym spadkiem indeksu, który zakończy się spadkiem do niższego poziomu niż spadek, który poprzedził bear market rally.

Pięć spośród sześciu dużych przecen jakie miały miejsce na amerykańskim rynku akcji od 1970 roku, doświadczyło rajdu w rynku niedźwiedzia, po którym spadki się pogłębiły. Wyjątkiem był rok 2020. Bessy w latach 2007-2009 (Wielki Kryzys Finansowy) oraz 2000-2002 (pęknięcie bańki internetowej) cechowały się wystąpieniem kilku „niedźwiedzich” rajdów.

Silne, krótkoterminowe wzrosty wartości indeksów w trendzie spadkowym nie są niczym nadzwyczajnym i zdarzały się w przeszłości. Nie jest intencją autora przekonywanie, że obecna sytuacja to właśnie przykład takiego rajdu i S&P500 wkrótce „przetestuje” ponownie poziom 3 666 punktów, który osiągnął w czerwcu. Nie można jednak takiej sytuacji wykluczyć. Poziom inflacji jest nadal bardzo wysoki, co z kolei sprawia, że teza, że polityka monetarna za Oceanem stanie się niebawem bardzo przyjazna inwestorom. Z kolei postrzeganie przez społeczność analityczną perspektyw dla zysków amerykańskich spółek staje się coraz bardziej negatywne, co znajduje odzwierciedlenie w zmianach prognoz zysków w dół.

Radosław Piotrowski

Doradca inwestycyjny

Niniejszy materiał powstał we współpracy ze spółką RSI AIFM, podmiotem zarządzającym aktywami wpisanym do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podsumowanie lipca 2022 Funduszu Multistrategia

Zapraszamy do podsumowania miesiąca lipca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. To co odróżnia miesiąc lipiec od tego czego doświadczyliśmy w czerwcu to jest to, że do pięknej pogody, dostosowało się także zachowanie rynków finansowych. Zarówno globalne rynki akcji jak i obligacji zanotowały solidne wzrosty. Globalny rynek akcji zanotował wzrost wartości o 7%, natomiast globalny rynek obligacji o blisko 3%. Za każdym razem kiedy omawiam zachowanie globalnych rynków finansowych podkreślam, że fundusz Multistrategia za bardzo tym jak te rynki finansowe się zachowują się nie przejmuje.

Podobna sytuacja miała miejsce w miesiącu lipcu, bo o ile jeszcze miesiąc wcześniej mieliśmy bardzo duże przeceny na rynkach finansowych, fundusz tym przecenom się oparł, tak że jeżeli chodzi o miesiąc lipiec, bardzo silne wzrosty na rynkach finansowych nie przełożyły się jeden do jednego na zachowanie funduszu, co nie znaczy, że ze stopy zwrotu lipcowej nie jesteśmy zadowoleni.

Osiągnęliśmy stopę zwrotu na poziomie +0,6% po wszystkich kosztach oraz obciążeniach podatkowych, które są z funduszem związane, co z kolei przełożyło się na stopę zwrotu od początku funkcjonowania funduszu na poziomie +3%. Od początku 2022 roku stopa zwrotu wynosi +1,6%.

Standardowo głównym przedmiotem zainteresowania funduszu były alternatywne pomysły inwestycyjne. Tych pomysłów udało się nam w lipcu zamknąć 7 z czego 6 było zyskownych. Od początku funduszu trafionych pomysłów inwestycyjnych mamy 81, a pomysłów na minusie mamy 25.

To co wyróżnia lipcowy zestaw 7 zamkniętych pomysłów to jest to, że przeważały w nim pomysły kierunkowe to znaczy oparte na naszym przekonaniu, że ceny aktywów, które stały za tym pomysłem będą rosły albo spadały. Pomysłów kierunkowych mieliśmy aż 5, pomysłów relatywnych 2. Jeden pomysł na rynku akcji, polegający na zajęciu pozycji długiej konkretnym sektorze z globalnego rynku akcji i pozycji krótkiej na globalnym rynku akcji. Oba pomysły zamknęliśmy z zyskiem.

Jakie były determinanty stopy zwrotu? Dowiedz się z nagrania.

Pracujemy już miesiącu sierpniu nad wynikiem za ten miesiąc i nad wynikiem ogólnym funduszu, oczywiście nie oglądając się zbytnio na to jak zachowują się rynki finansowe, ponieważ strategia funduszu zakłada, że powinien on generować dodatni wynik, niezależnie od tego jaką mamy koniunkturę rynkową ze względu na szeroki wachlarz technik i strategii inwestycyjnych, które fundusz może stosować.

Do usłyszenia i zobaczenia w przyszłym miesiącu.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

Perspektywy dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w USA

Rosnące stopy procentowe i w ślad za nimi raty kredytów hipotecznych, wakacje kredytowe, spadek sprzedaży mieszkań, itd. – nie ma praktycznie dnia, w którym  w mediach głównego nurtu nie moglibyśmy przeczytać artykułu o sytuacji na rodzimym rynku mieszkaniowym. W Rock Solid Investments specjalistami od lokalnego rynku nieruchomości nie jesteśmy, ale, że sam sektor nieruchomości wzbudza duże zainteresowanie to dziś postanowiliśmy, z pomocą kolegów z jednego amerykańskich banków inwestycyjnych, przyjrzeć się sektorowi nieruchomości za Oceanem.

Popyt na nieruchomości, a w konsekwencji ich ceny znacząco wzrosły podczas pandemii. Zerowe stopy procentowe i wynikający z nich tani kredyt hipoteczny oraz popularyzacja koncepcji pracy zdalnej przyczyniły się do tej tendencji.

Obecnie stopy procentowe w USA rosną, a pracownicy wracają do biur. Na rynku amerykańskim obserwujemy więc tendencje podobne do tych w Polsce. Czy więc sytuacja amerykańskich kredytobiorców oraz perspektywy dla sektora nieruchomości mieszkaniowych są zbliżone do tych w Polsce? Niekoniecznie, chociaż można znaleźć elementy zbieżne.

W Stanach Zjednoczonych, osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości na kredyt najczęściej korzysta z kredytu o stałym oprocentowaniu na okres 30 lat (ang. 30-year fixed-ratemortgage). Krótko mówiąc, w przeciwieństwie do polskiego kredytobiorcy, jeżeli zaciągnęła kredyt hipoteczny w 2020 roku oprocentowany na poziomie np. 2,7% to takie oprocentowanie będzie jej towarzyszyło przez cały okres spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorcy hipoteczni w USA nie przejmują się tym jak zmieniają się stopy procentowe. Poziom stóp wpływa na oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych. Kredytobiorca, który chciałby obecnie sfinansować zakup mieszkania za pomocą takiego 30-letniego kredytu, musiałby już liczyć się z oprocentowaniem blisko dwukrotnie wyższym. Obecne oprocentowanie 30-year fixed-ratemortgage w USA wynosi 5,3%.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy są więc nieco inne niż w Polsce. Posiadacze kredytów hipotecznych w USA zaciągniętych w 2020 roku nie muszą przejmować się wzrostem stóp procentowych. Jednak, ci, którzy chcą nabyć mieszkanie obecnie już tak – wyższy koszt kredytu oznacza niższą zdolność kredytową, co przy rekordowo wysokich cenach mieszkań (pierwszy wykres powyżej) sprawia, że możliwości zakupu nieruchomości są coraz bardziej ograniczone. Potwierdzają to odczyty wskaźnika możliwości zakupu nieruchomości mieszkaniowej (ang. housing afford ability index), którego wartość systematycznie od października zeszłego roku maleje. Tu analogia do sytuacji na krajowym rynku nie podlega dyskusji – nowi kredytobiorcy mają bardziej „pod górkę” chcąc zakupić nieruchomość na kredyt,  zarówno w USA, jak i w Polsce.

Spadek dynamiki sprzedaży mieszkań o 10 pkt % przekłada się na spadek cen o 2 pkt %

Na razie sytuacja z Oceanem nie przekłada się, analogicznie jak w Polsce, na spadek cen mieszkań. Przekłada się jednak na spadek sprzedaży mieszkań od przełomu 2021 i 2022 roku. Z kolei jak oszacowali koledzy ze wspomnianego banku inwestycyjnego, spadek sprzedaży mieszkań wyprzedza spadek cen o około sześć miesięcy. Jeżeli więc ta zależność miałaby się sprawdzić to lada chwila ceny mieszkań w USA powinny zacząć spadać. O ile? Zgodnie z tymi samymi szacunkami spadek dynamiki sprzedaży mieszkań o 10 pkt % przekłada się na spadek cen o 2 pkt % sześć miesięcy później. Czy podobna sytuacja będzie miała miejsce w Polsce? Tego nie wiemy, ale jeżeli analizy rynku zza Oceanu przenieślibyśmy na rodzimy rynek to w perspektywie najwyżej kilku miesięcy ceny nieruchomości powinny w Polsce także zacząć spadać. Zwykła relacja podaży do popytu i jej wpływ na cenę mogłaby być tego potwierdzeniem. Oba rynki są jednak różne (m.in. przez pryzmat wielkości czy poziomu rozwoju – ktoś słyszał o kredycie hipotecznym o stałej stopie na 30 lat w Polsce?), więc o tym czy tak będzie przekonamy się za kilka miesięcy.

Czy spadająca zdolność do zakupu mieszkania i sprzedaż nieruchomości w USA może doprowadzić do krachu na tym rynku, analogicznego do tego, który był fundamentem kryzysu finansowego 2008-2009? Biorąc pod uwagę strukturę udzielanych kredytów hipotecznych (stała stopa) oraz niski poziom wskaźnika pustostanów (ang. home vacancy rate), taki scenariusz obecnie wydaje się mało prawdopodobny.

Radosław Piotrowski

Doradca Inwestycyjny

Niniejszy materiał powstał we współpracy ze spółką RSI AIFM, podmiotem zarządzającym aktywami wpisanym do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podsumowanie czerwca 2022 Funduszu Multistrategia

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca czerwca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. W czerwcu solidarnie zarówno rynek akcji jak i obligacji traciły na wartości. Rynek akcji przecenił się ponad 8%, nieco lepiej zachował się rynek obligacji, chociaż trudno mówić o tym, że stopa zwrotu na poziomie minus 1,6 % była czymś satysfakcjonującym dla inwestorów.

Wielokrotnie mówiłem żeby w Multistrategii nie za bardzo przejmujemy się tym jak zachowuje się redyk finansowy, starając się generować pozytywną stopę zwrotu dla naszych inwestorów. W czerwcu nam się to nie udało, ponieważ odnotowaliśmy stopę zwrotu na minusie. Z perspektywy tego jak zachowały się rynki finansowe oraz jak fundusz się pozycjonował, z tej stopy zwrotu czerwcowej jesteśmy zadowoleni.

Sprawia ona, że po pierwszym półroczu, stopa zwrotu funduszu po uwzględnieniu wszelkich opłat oraz obciążeń podatkowych wynosi 1%, natomiast od początku funkcjonowania funduszu zarobiliśmy dla naszych inwestorów około plus 2,4%.

Co się złożyło na stopę zwrotu w czerwcu?

W tym roku pomysłów trafionych mamy 38, nietrafionych 12, natomiast z perspektywy całego życia funduszu pomysłów trafionych mamy 75, nietrafionych 24.

Lipiec wygląda nieco lepiej niż czerwiec, natomiast z naszej perspektywy my tym jak się lipiec potoczy tak bardzo się nie przejmujemy, jak pokazują nasze statystyki i w okresach spadkowych i wzrostowych jesteśmy w stanie generować satysfakcjonujące stopy zwrotu.

Oczywiście jeżeli mamy do czynienia ze spodkami takimi jak to miało miejsce w czerwcu czy w kwietniu br., to wygenerowanie pozytywnego wyniku jest trudne, więc wynik, który oscyluje w okolicach zera nas satysfakcjonuje krótkoterminowo. Natomiast w okresach, w których nam rynek chociaż trochę pomaga, czyli nie spada bardzo albo trochę rośnie, jesteśmy w stanie wygenerować pozytywną stopę zwrotu.

Do usłyszenia i zobaczenia w przyszłym miesiącu.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

2.       Sporządzenie Listy Obecności;

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4.       Stwierdzenie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał;

5.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 24 lutego do 31 grudnia 2021 roku;

6.       Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 24 lutego do 31 grudnia 2021 roku;

7.       Udzielenie Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 24 lutego do 31 grudnia 2021 roku;

8.       Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji opinii biegłego rewidenta dot. zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

9.       Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podsumowanie maja 2022 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy podsumowanie miesiąca maja dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Jak fundusz zachował się w miesiącu maju? Fundusz zanotował w stopę zwrotu na poziomie plus 0,8%, co było wynikiem lepszym zarówno od rynku akcji jak i obligacji, biorąc pod uwagę, że fundusz w ograniczonym stopniu inwestuje kupując te dwie klasy aktywów, jest to wynikiem bardzo dobrym.

Z perspektywy tego roku, ta stopa zwrotu, którą mieliśmy w maju, sprawia, że tegoroczna stopa zwrotu i po wszystkich kosztach oraz obciążeniach podatkowych funduszu wynosi 1,1 procenta.

Jeżeli cofniemy się do początku funkcjonowania funduszu, to ta stopa zwrotu wyniesie około 2,5% od lipca zeszłego roku także po wszystkich kosztach i obciążeniach podatkowych jakie związane są z funkcjonowaniem tego funduszu.

 Co na to majową stopę zwrotu się złożyło? Dowiesz się z materiału.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

Inwestycja w surowce rolne, czyli is trend still your friend?

Zainspirowani bardzo silnym przekazem medialnym na temat drożejących surowców rolnych, postanowiliśmy omówić to zjawisko. Zajmiemy się tematem z inwestycyjnego punktu widzenia. Jeżeli popatrzymy sobie na inwestycje w surowce rolne, oczywiście jest ich cała masa, poczynając od pszenicy, kończąc na bawełnie czy na bydle rogatym, jeżeli taką inwestycję rozpoczęliśmy w 2007 roku i zainwestowaliśmy 100 zł to w 2022 roku na dzień 20 maja nasze 100 zł jest warte niespełna złotych 90, czyli można powiedzieć, że inwestycja była średnio trafiona, bo po 15 latach nic nie zarobiliśmy, a wręcz straciliśmy 10 zł naszej początkowej 100 zł inwestycji. Sytuacja wygląda zgoła odmiennie jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę ostatnich dwóch lat.

Sto złotych, które zainwestowaliśmy na końcu kwietnia 2020 roku, na 20 maja tego roku jest warte już nieco ponad zł 160, czyli jesteśmy 60% na plusie. Wynika to z tego, że taki indeks surowców rolnych jest w silnym trendzie wzrostowym. Po 13 latach chudych, nastąpiło odwrócenie tego trendu i od ponad 2 lat, surowce rolne drożeją.

Od lutego trend wzrostowy w przypadku niektórych surowców rolnych się nasilił.

Sytuacja, która spotkała nas w lutym tego roku, spowodowała, że ten trend w przypadku niektórych surowców rolnych wręcz się nasilił.

Truizmem będzie powiedzenie, że dzisiejszy inwestor na wczorajszych wzrostach nie zarabia, ale też nie traci. Ktoś kto zainwestował w 2020 roku te 60% zarobku ma już za sobą, podobnie jak ten ktoś kto zainwestował w te surowce rolne w 2007 roku, tą 10% stratę także ma już za sobą.

Nawiązując do tytułu dzisiejszego odcinka, odpowiemy sobie na pytanie czy ten krótkoterminowy trend na surowce rolne, którego doświadczamy od ponad dwóch lat nadal jest Twoim przyjacielem, z języka angielskiego „is trend is still your friend”?

Trend wzrostu cen niektórych surowców rolnych i innych towarów związanych z rolnictwem nasilił się po wybuchu wojny w Ukrainie i rzeczywiście spośród tych surowców, których cena rosła, można wymienić między innymi pszenicę oraz kukurydzę.

O zjawiskach, które potęgują wzrost cen towarów rolnych.

Dzieje się tak dlatego, że Rosja i Ukraina wspólnie odpowiadają za dosyć istotną część globalnego jak eksportu tych towarów rolnych. Sankcje jakie zostały nałożone na Rosję czy niemożność eksportu surowców niektórymi kanałami transportu z Ukrainy, głównie mam na myśli transport morski, spowodowały, że rynek zaczął się obawiać o to, że będziemy mieli dosyć duży niedobór podaży tychże dwóch surowców. To z kolei spowodowało, że inne kraje, które walczą z niedoborem tych surowców, zakazują eksportu. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Indiach, które zakazały eksportu pszenicy do końca tego roku. Te zjawiska potęgują jeszcze wzrost cen. Jest to sytuacja, w której wzrost cen powoduje zainteresowanie producentów towarów rolnych tym aby jak najwięcej wyprodukować, bo mogą później je sprzedać po wysokich cenach.

Wzrost cen, większa podaż wynikająca z większego zainteresowania uprawami i następuje wskutek wyższej podaży spadek cen.

Sytuacja teraz jest nieco bardziej skomplikowana ponieważ w ślad za wzrostem cen tych towarów rolnych, idzie także wzrost cen nawozów ogółem czy też półproduktów, które są do produkcji nawozów używane takie jak amoniak. To wynika z tego, że gównie Rosja jest jednym z głównych producentów i eksporterów tych dwóch towarów. Istotna jest także Białoruś, która także jest objęta sankcjami. Sytuacja nie jest tak jasna i klarowna jak ja to miało miejsce w przeszłości.

Opracowaliśmy 3 scenariusze zachowania się cen towarów rolnych, nadając im różne prawdopodobieństwa.

Więcej tutaj:

Up and down, trade, and have some fun.

Scenariusz bazowy, którego prawdopodobieństwo realizacji uważamy za wysokie, nazwaliśmy z angielskiego „up and down, trade and have some fun”, czyli nie będzie kontynuacji trendu, ale nie będzie też odwrócenia i należy korzystać z krótko czy średnio krótkoterminowych okazji, które na tym rynku towarowym się wykształcają. Pozostałe dwa scenariusze to oczywiście scenariusze, w których czy to trend jest kontynuowany czy ulega odwróceniu. Jeżeli mielibyśmy ważyć te dwa scenariusze, to uważamy, że większe prawdopodobieństwo należy przyłożyć tego scenariusza, że trend będzie kontynuowany i pozostanie nadal naszym przyjacielem, jeżeli w nim jesteśmy. Pełne rozwinięcie tego tej frazy z języka angielskiego brzmi – trend is your friend, as long as you are in it, czyli trend jest twoim przyjacielem tak długo jak jesteś po właściwej stronie.

Dlaczego uważamy, że to prawdopodobieństwo jest większe? Jest wiele czynników specyficznych, nie kwantyfikowalnych, których wystąpienie subiektywnie uważamy za bardziej prawdopodobne niż ich niewystąpienie. Konflikt na Ukrainie, kolejne informacje płynące z gospodarek zakazujących eksportu towarów rolnych. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza uważamy za umiarkowane. Jeżeli te tendencje by ustąpiły, nastąpił powrót do business as usually, byłby to silny bodziec do tego żeby ten trend się odwrócił. Patrząc na historię ostatnich miesięcy uważamy, że taki scenariusz, przynajmniej w krótkim terminie jest dosyć mało prawdopodobny, natomiast oczywiście nie niemożliwy.